مقدار وزنی صادرات خرمای ایران در سال 96 مطابق با آمار استخراج شده از گمرک ایران و اتاق بازرگانی حدود 150 هزار تن در سال میباشد و ارزش این میزان صادرات خرما به 160 هزار میلیون دلار میرسد.با توجه به این میزان صادرات خرما و فرآورده های آن میتواند سهم به سزایی در ارز آوری غیر نفتی و افزایش تراز ارزی کشور داشته باشد.با توجه به گشایش های چند سال اخیر در امر صادرات غیر نفتی ولی باز ه موانع و مشکلات بسیاری در امر صادرات خرما مشاهده میشود که نیازمند بازنگری در برخی مسایل و قوانین  توسط مسولین امر میباشد تا بتوانیم سهم بیشتری از این بازار بکر را نصیب کشور مان کنیم

در این خصوص میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

در نظر گرفتن جوایز و مشوق های صادراتی برای جذب سرمایه گذار در این حوزه

حذف و بازبینی در برخی قوانین اضافی گمرکی جهت تسریع در ترخیص محموله ها (با توجه به حساس بودن خرما نسبت به دمای محیط)

گسترش و ارتقا ناوگان حمل و نقل محموله های خرما تا مقصد متناسب با نوع محموله

استفاده از ابزارهای تبلیغاتی جهت شناساندن خرمای ایراتنبه دیگر کشور ها و اطلاع رسانی در باره خواص و مزایای آن

ایجاد تحول و نوآوری در پکینگ و صنعت بسته بندی خرمای ایران  

صادرات خرما به ارمنستان

در طی سال‌های اخیر حجم مبادلات تجاری ایران و ارمنستان حدود ۳۲۰ میلیون دلار بوده است ، ولی با توجه به اینکه شرایط دو کشور مساعد است باید حجم مبادلات را افزایش داد . راه های بسیاری برای افزایش و صادرکننده خرما ایران به ارمنستان میسر است، تا کنون بخشی از آن انجام شده و بخش دیگر آن، نیازمند توجه و رفع مشکلات می باشد.

صادرات خرما به گرجستان

حـدود ۱۷ درصـد سـطح زیـر کشـت و ۱۳ درصـد تولیـد خرمـای جهــان مربــوط بــه ایــران اســت. مصــر، خاورمیانــه، غــرب آســیا و شـمال آفریقـا مناطـق عمـده تولیـد خرمـای جهـان می باشند.

بنابر گزارش ارزی صادرات خرما در سال 2018 که توسط اتاق بازرگانی ایران اعلام شده حجم صادرات خرما به فرانسه  525,677 دلار حساب شده است فرانسه با داشتن پنج ملیون جمعیت مسلمان میتواند بازار بسیار عالی برای صادرات خرما به اروپا باشد