گروه تولیدی بازرگانی خرمای ایرانی با بهره گرفتن از گروهی از تاجرین در امر صادرات و تجارت بین الملل و فناوری های جدید تولید و فراوری محصول به عرضه بهترین و مرغوبترین خرمای های تولیدی ایران از جمله خرما پیارم ، خرما کبکاب ، خرما استعمران ، خرما کلوته ، خرمای مضافتی ، خرمای ربی و.. می پردازد
این گروه بازرگانی با مشاکرت کشاورزان در نقاط مختلف ایران ، صد ها هکتار از اراضی کشت خرما بهره می گیرد

مجموعه بازگانی خرمای ایرانی به با سابقه سال های متمادی در امر صادرات خرما به بیشتر از 25 کشور دنیا منجمله روسیه ، هند ، اتحادیه اروپا ، اوکراین ، آمریکای شمالی ، استرالیا ، نیوزلند ، افغانستان و.. یکی از نام داران در این عرصه می باشد

یکی از اهداف این مجموعه حذف واسطه ها و کاهش قیمت فروش خرما است . توزیع خرما به تمام شهرستان ها بدون واسط و به قیمت عمده فروشی خرما است

گروه بازرگانی خرمای ایرانی با ارائه انواع خرمای مرغوب جهت تامین مصرف بازار داخلی کشور همچنین صادرکننده خرما به کشور های مختلف آمادگی خود را اعلام میدارد.